TGI

Het concept en de methodiek van Living Learning Organizations is geïnspireerd op de Themagecentreerde interactie zoals die werd uitgewerkt door Ruth Cohn. Initieel noemde Cohn haar systeem en methode ook wel Living Learning. 

Themagecentreerde Interactie (TGI) is een systeem van waarden en uitgangspunten en een concrete methodiek voor constructieve samenwerking en leiderschap. TGI is geschikt voor iedereen die verantwoordelijkheid wil nemen voor de effectiviteit van organisaties, teams, projectgroepen, cursusgroepen of onderwijssituaties.

TGI bevordert gelijkwaardigheid, levendigheid en creativiteit in samenwerkingsrelaties en stimuleert zowel de leiders als de deelnemers om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Een van de centrale methodische uitgangspunten is het balanceren tussen vier factoren:
  1. Ik: het welzijn en persoonlijke effectiviteit van ieder individu
  2. Wij: de samenwerkingsprocessen in de groep
  3. Het : het realiseren van de gezamenlijke taak en doelen
  4. Globe: de context waarbinnen gewerkt wordt

TGI gaat ervan uit dat deze vier dimensies van evengroot belang zijn en dat zij elkaar onderling beïnvloeden. Dat betekent dat elk van deze factoren aandacht dient te krijgen én dat zij in hun onderlinge samenhang benaderd moeten worden. Door deze vier perspectieven goed waar te nemen wordt duidelijk welke thema's er echt toe doen en aangepakt moeten worden.
 
Waarden
Een aantal belangrijke waarden ligt aan TGI ten grondslag. TGI gaat uit van een mensbeeld met respect voor al wat leeft en geloof in individuele en gemeenschappelijke ontwikkelingsmogelijkheden. In samenwerkingsprocessen is het van belang om recht te doen aan ieders perspectief en autonomie. Tegelijkertijd moeten we ons bewust zijn van onze onderlinge afhankelijkheid en investeren in constructieve samenwerking.

TGI roept mensen op de eigen vrije ruimte om invloed te nemen en keuzes te maken te verkennen en te gebruiken. Dit vanuit een besef van verantwoordelijkheid voor zichzelf en het geheel waar ze deel van uitmaken: de groep, het team, de organisatie, de samenleving. In de woorden van Ruth C. Cohn, de grondlegster van TGI: ‘Be your own chairperson!’. In het leiden en begeleiden vanuit TGI speelt het stimuleren van de zelfsturing van mensen dan ook een belangrijke rol.

Ontstaansgeschiedenis
De grondlegster van TGI, Ruth C. Cohn (1912-2010) is geboren in Berlijn, in een joods gezin. Zij studeerde psychoanalyse toen zij in 1941 het destructieve klimaat met jodenhaat en massamoord ontvluchtte en zich vestigde in Amerika.

Uit deze periode stamt haar drijfveer om een maatschappelijke beweging te stimuleren die bevordert dat mensen zich in opvoeding, onderwijs en organisaties laten leiden door humane waarden en streven naar constructieve samenwerkingsprocessen.

In Amerika ontmoette zij mensen die zeer betekenisvol zijn geweest door hun groepsdynamische en therapeutische inzichten (Rogers, Satir, Perls, Ellis, Maslow e.a.). Zij verdiepte haar kennis van de psychoanalyse, de experiëntiële therapie en de gestalttherapie. Haar kennis, inzichten en ervaringen leidden tot de Themagecentreerde Interactie: een systeem van waarden en opvattingen en een concrete methode voor het leidinggeven aan groepen en teams. 
naar boven
wachtwoord vergeten?
Living Learning Organizations is powered by 4D
Koningin Julianalaan 1
6301 GT Valkenburg aan de Geul
+31 (0)6 518 459 78
info@vier-d.nl